บริษัท สุทอง แมชชีนเนอรี่ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1990 ดำเนินการธุรกิจนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม , จำหน่ายเครื่อง CNC , จำหน่ายเครื่องจักรงานโลหะ และอุปกรณ์อุตสาหกรรมการผลิตหลาย ๆ ประเภท อาทิเช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์, จักรยานยนต์, ก๊อกน้ำ/อุปกรณ์ สุขภัณฑ์, เครื่องจักรสำหรับขัดเงาในอุตสาหกรรมการผลิตภาชนะสแตนเลส เป็นต้น ธุรกิจได้ประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ
 
 

วิดีโอ
FUJI | DLFn Modular Machining System
AUBO l Collaborative Robot (Co-Bot)
AUBO-I5 Collaborative Robot (Co-Bot)
ARES SEIKI | R5030
PO LY GIM | Diamond 32 CSBII
ARES SEIKI | A7040
ARES SEIKI | A12040
FUJI MACHINES | DLFn Modular Machining System
PO LY GIM | SWISS TYPE CNC LATHE