ทำความรู้จักกับ เครื่อง CNC พร้อมประโยชน์
2018-02-12 16:34:34

เครื่อง CNC

ย่อมากจาก Computer Numerical Control  หมายถึง การควบคุมเชิงตัวเลขด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกล ซึ่งกล่าวได้ว่า เครื่อง CNC เป็น เครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติที่มีการทำงานด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยตัวเครื่อง CNC จะทำงานตามแบบที่เราได้จัดใส่โปรแกรมการทำงานเข้าไป และสามารถใช้ได้หลายภาษา  ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เครื่องจักรชนิดนี้กับงานโลหะที่ต้องการความละเอียดและแม่นยำ หรือมีความซับซ้อนสูง โดยมีจุดประสงค์ในสร้างเครื่อง CNC ขึ้นมาเพื่อให้สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติในแบบรวดเร็ว แม่นยำ และสามารถทำงานในแบบที่ซับซ้อนได้ดี ด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมมุมต่างๆ ได้อย่างละเอียด ทำให้ชิ้นงานที่ผลิตจากเครื่อง CNC ออกมาดีและมีประสิทธิภาพ

 • ข้อดีของการใช้เครื่อง CNC มีอะไรบ้าง?
  เครื่อง CNC สามารถทำงานละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออกมาได้มาตรฐาน
  – เครื่อง CNC งานมีคุณภาพและเท่ากันทุกชิ้น เนื่องจากเป็นการสั่งงานโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเครื่องจักร แทบไม่มีโอกาสผิดพลาดในการทำงาน โดยคุณภาพงานผลิตจะขึ้นอยู่กับสเป็คของเครื่องจักรด้วยเช่นกัน
  เครื่อง CNC สามารถผลิตงานออกมาได้อย่างรวดเร็ว และใช้พื้นที่ในการทำงานน้อย ประหยัดพื้นที่ในการเก็บชิ้นงาน
  เครื่อง CNC ทำงานได้ดีแม้ว่าชิ้นงานจะมีความยากและซับซ้อนสูง
  เครื่อง CNC ช่วยลดเวลาและแรงงานในการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานของการผลิต

Credits: เกร็ดความรู้.net
Tags: จำหน่ายเครื่อง cnc, จำหน่ายเครื่องจักรงานโลหะ