เครื่อง CNC ทำอะไรได้บ้าง ?
2018-02-12 16:43:03

เครื่อง CNC หรือ Computer Numerical Control
คือถึงการควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกล
สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติในแบบรวดเร็ว แม่นยำ และสามารถทำงานในแบบที่ซับซ้อนได้อย่างละเอียดนั้นเองแล้วเครื่องCNCทำอะไรได้บ้าง???
– งานเฟอร์นิเจอร์

– งานอุตสาหกรรมรองเท้า

– งานอุตสาหกรรมยานยนต์

– งานสถาปนิก หรือการออกแบบโมเด็มต่างๆ

– งานผลิตอัญมณี

– งานหล่อพระ, พระพิมพ์ หรืองานประติมากรรมต่างๆ

– งานตกแต่ง หรือเครื่องแกะสลัก

– งานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร

– งานตกแต่งรถยนต์ หรือรถประเภทต่างๆ
ที่จริงแล้วก็สามารถทำได้กับงานผลิตทุกชนิด ขึ้นอยู่กับประเภทและรุ่นของเครื่องนั้น