บริการหลังการขาย

บริการหลังการขาย

บริการหลังการขายด้วยทีมช่างที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักร พร้อม ด้วยอะไหล่เครื่องที่อยู่ในสต็อกเพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

การติดตั้ง
การติดตั้งเครื่องจักรอย่างมี มาตรฐานด้วยทีมช่างของบริษัท จนเครื่องจักรพร้อมใช้งาน
การฝึกอบรม (การทำงาน เครื่องจักรและซอฟต์แวร์)
บริการฝึกอบรมหลังการติดตั้งเพื่อผู้ใช้งานสามารถใช้งานเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการควบคุมการทำงานเครื่องจักรและซอฟต์แวร์
การซ่อมบำรุง
บริษัทให้การบริการซ่อมบำรุงแก่ลูกค้าหลังการขาย ด้วยทีมช่างที่มีประสบการณ์สามารถวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ