เครื่อง CNC มีดตัด มีดกลึง กับอายุการใช้งานที่ควรทราบ
2018-11-06 09:20:29

ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการแปรรูปชิ้นงานด้วยเครื่องจักรประเภท CNC ไม่ว่าจะเป็นการกลึง การกัด ย่อมต้องใช้มีดตัดในการขึ้นรูปชิ้นงานให้เป็นไปตามแบบหรือโปรแกรมที่กำหนด การที่มีดตัดยังให้ประสิทธิภาพในการตัดที่ดีอยู่ ย่อมหมายถึงคุณภาพงานที่ดี และเวลาการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ประกอบการควรจำเป็นต้องรู้และเข้าใจในอายุของมีดตัดที่ตนเองใช้อยู่ บทความนี้จะสรุปสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการพิจารณาอายุของมีดตัดให้ได้ทราบกัน

อายุการใช้งานของมีดตัดเครื่อง CNC (Tool  life) อายุมีด คือ ระยะเวลาที่มีดตัดสามารถให้ประสิทธิภาพของงาน ตัดได้นับตั้งแต่การเริ่มใช้งานครั้งแรกจนถึงการใช้งานได้ครั้งสุดท้าย เมื่อมีดตัดเสื่อมสภาพ จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนมีดนำมีดใหม่มาทดแทนและลับมีดที่เสียหรือเครื่องมือเดิม ดังนั้นอายุมีด จึงเป็นตัวบอกเวลาที่สามารถใช้งานเครื่อง CNC นั้นได้

เกณฑ์การหมดอายุของใบมีดตัดเครื่อง CNC  (Tool Life Criterion) สภาพการหมดอายุของใบมีดตัด สามารถพิจารณาได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
1) เกณฑ์การหมดอายุการใช้งานของใบมีดเครื่อง CNC โดยยึดถือตัวใบมีดเป็นหลัก (Tool Life Criteria base on tool) ซึ่งก็ได้แก่การพิจารณาสภาพของใบมีดโดยอาจถือว่าใบมีดสิ้นสภาพเมื่อ
คมมีด (Cutting edge) กะเทาะหรือร้าว

  • ขนาดของการสึกหรอบนผิวหลบ (Flank Wear) ใหญ่เกินไป ตาม ISO3685 ถ้า VB max > 0.6 มม หรือ VB average > 0.3 มม.
  • ขนาดของการสึกหรอบนผิวคาย (Crater Wear) ลึกเกินไปหรือใหญ่เกินไป หรือกว้างเกินไป
  • พิจารณาดูทั้งการสึกหรอบนผิวหลบ (Flank  Wear) และการสึกหรอบนผิวคาย (Crater Wear) ประกอบเข้าด้วยกัน
  • ปริมาตรหรือน้ำหนักของเนื้อสารที่สึกออกจากใบมีดมีค่ามากเกินไป
  • ใบมีดแตกหักลงจริงๆ

2) เกณฑ์การหมดอายุการใช้งานของใบมีดเครื่อง CNC โดยยึดถือเอาชิ้นงานเป็นหลัก (Tool Life Criteria base on work piece) เป็นต้นว่า

  • ความขรุขระของพื้นผิวของชิ้นงาน CNC มีค่าสูงเกินไป หรือหยาบเกินไปกว่าพิกัดความเรียบผิวในแบบงาน
  • ขนาดของชิ้นส่วนที่ผลิตออกมาจากเครื่อง CNC มีขนาดไม่ถูกต้องตามที่กำหนด เช่นเกิด Nose wear มีดก็จะทู่ มีดก็มีขนาดสั้นลง ทำให้ชิ้นงานโตขึ้น หรือโตไม่สม่ำเสมอ

3) เกณฑ์การหมดอายุการใช้งานของใบมีดเครื่อง CNC โดยยึดถือหลักอื่นๆ

  • แรงหรือกำลังในการตัดโลหะมีค่าสูงจนเกินไป
  • เสียงที่เกิดจากการกลึง ดังกว่าปกติ มีค่าผิดไป เช่นการใช้วัดเสียงความถี่สูง/ต่ำ acoustic emission signals
  • การสั่นสะเทือน ในการตัดโลหะ โดยวัดแรงสั่นสะเทือน  เนื่องจากการกระแทกของมีดตัดชิ้นงาน

 


Credit: tosthailand.com
Tags: จำหน่ายเครื่อง cnc, จำหน่ายเครื่องจักรงานโลหะ