ตัดเหล็กอย่างไรให้เรียบเนียน และรวดเร็ว?
2021-02-27 10:26:18
 

 

ตัดเหล็กอย่างไรให้เรียบเนียน และรวดเร็ว  

  

        ตัดเหล็กอย่างไรให้เรียบเนียน และรวดเร็ว? การตัดเหล็กด้วยเครื่องตัดไฟเบอร์ โดยส่วนใหญ่แล้วการตัดแบบนี้จะไม่ค่อยเหมาะสมกับชิ้นงานที่หนามาก แต่ถ้าเกิดต้องตัดชิ้นงานที่หนาเราควรตัดอย่างไรให้่เร็ว และใบเลื่อยเสือมน้อยที่สุด แถมชิ้นงานยังออกมาสวยเรียบเนียน ลองดูกันค่ะ

 

ตัวอย่างเช่นเหล็กฉาก ขึ้นอยู่กับการวางด้วยว่าเราวางแบบไหนจะสิ้นเปลื่องใบตัดน้อยที่สุด และเสียเหล็กน้อย ร่วมถึงประหยัดเวลาในการตัดได้มากสุด ถ้าเป็นกรณีเหล็กฉากควรจะเป็นการตัดโดยให้ใบเลื่อยสัมผัสความหนาน้อยทีสุด ไม่ควรวางตามฉากตรงๆจะทำให้ใบเลื่อยเกิดความร้อนและเสื่อมสภาพไว้ รวมถึงทำให้ เวลาในการตัดเหล็กนานขึ้นด้วย ควรวางให้ฐานของฉากเข้าหาตัวผู้ตัดจะมีลักษณาวางอยู่คล้ายกับตัวอักษรวงเล็บเปิดแบบ 3 เหลี่ยม < เช่นนี้จึงทำการตัดได้ จะทำให้ใบเลื่อยลดการสัมผัสความหนาของเหล็ก และทำให้ตัดไว้ขึ้นด้วย

 

เหล็กกล่อง โดยถ้าเป็นเหล็กกล่องที่มีลักษณะบางจะไม่ค่อยมีปัญหาในการตัดเท่าไร แต่ถ้าเป็นเหล็กกล่องที่หนาควรใช้การตัดเช่นเดียวกับเหล็กฉาก คือให้ใบเลื่อยสัมผัสความหนาน้อยที่สุด คือ ตัดแบบวางเหล็กเป็นรูป ข้าวหลามตัด