วิดีโอ
5 จุดเด่นที่คุณควรรู้ เกี่ยวกับโคบอท
AUBO i5 Cobot + CNC Lathe by Suthong
Kentai Circular Sawing Machine
FUJI | DLFn Modular Machining System
AUBO l Collaborative Robot (Co-Bot)
AUBO-I5 Collaborative Robot (Co-Bot)